SPRÁVNY TOVAR
NA SPRÁVNOM MIESTE

DOBRE VYSTAVENÝ TOVAR SA PREDÁ VŽDY LEPŠIE

SPOZNAJTE NAŠU SPOLOČNOSŤ

NAŠI ĽUDIA SÚ TU PRE VÁS A VŽDY VÁM OCHOTNE POSLÚŽIA

SPOZNAJTE NÁS

O nás

Merchandisingu a ostatným sales promotion aktivitám sa intenzívne venujeme už od roku 1999 Radi pracujeme! Všetky spolupráce a nové projekty pre našich dlhodobých odberateľov sú pre nás výzvou. Teší nás, keď s našou podporou dosahujú naši odberatelia svoje ambiciózne ciele v predaji svojich produktov. Naši merchandiseri pracujú so špičkovým sofvérom (WFA) TRADE RADAR.

Kvalitná a odborná práca je zárukou úspechu a spoľahlivosti
Náš tím
S.B.C. Slovensko, s.r.o.
POZRIEŤ ČLENOV
Náš tím
S.B.C. ČR spol. s r.o.
POZRIEŤ ČLENOV

Náš tím S.B.C. Slovensko, s.r.o.

Náš tím S.B.C. ČR spol. s r.o.

Peter Pagáč key account manager / sales manager
Ing. Alexandra Remešová asistent - vedenie spoločnosti
Ing. Zuzana Michalovová zakladateľ
Mgr. Marek Michalov riaditeľ
1100 merchandiserov 1100 merchandiserov, Slovensko
1970 merchandiserov 1970 merchandiserov, Čechy a Morava
Mgr. Marek Michalov riaditeľ
Ing. Zuzana Michalovová prokurista
Peter Pagáč key account manager /obchodný manager
Ing. Alexandra Remešová asistent vedenia spoločnosti
SPÄŤ

KOMPETENTNE A
S NASADENÍM

DOBRE ODVEDENÁ PRÁCA JE NÁŠ CIEĽ

NAŠE SLUŽBY

Merchandising

Ponúkame Vám profesionálne vyškolený tím 1290 merchandiserov vedený a kontrolovaný odbornými manažérmi.

Naše projekty majú on-line reporting (trade RADAR), podporu vo všetkých úrovniach riadenia a exekutívy, a tak majú naši merchandisingoví partneri aktuálny prehľad o statuse projektov.

Iste viete, že ak chýba Váš tovar v stojanoch a regáloch na predajniach, nikto si ho nekúpi, a horšia alternatíva je, že si ho kúpia od Vašej konkurencie.

Zabezpečíme pre Vašu spoločnosť, že

 • SPRÁVNY TOVAR – Váš tovar
 • je na SPRÁVNOM MIESTE
 • v SPRÁVNOM ČASE
 • a za SPRÁVNU CENU

VAŠE PRIESTORY SÚ PO NAŠOM SERVISE PLNÉ

Dobre vystavený tovar sa predá lepšie, zle vystavený tovar stráca zákazníka

 • zabezpečíme dopĺňanie Vašich výrobkov podľa dohodnutého harmonogramu – tourplánu našimi skúsenými merchandisermi
 • dohliadneme na dostatočný facing, viditeľnosť a čistotu Vašich výrobkov
 • skontrolujeme správnosť cenoviek
 • umiestnime POS materiály
 • navrhneme alebo zrealizujeme objednávku
 • poskytneme Vám tím profesionálnych merchandiserov na území celého Slovenska a Českej republiky
 • merchandising poskytujeme na všetkých zahraničných reťazcoch, domácich sieťach a na nezávislom trhu
 • zabezpečíme merchandisingový servis pravidelne počas roka alebo sezónne
 • u príslušného vedúceho uličky alebo prevádzky navrhneme doobjednávku chýbajúceho tovaru
 • Upozorníme personál prevádzky na práve prebiehajúce kampane a s tým súvisiace sprievodné akcie a vystavenie tovaru tomu prispôsobíme
 • Následne všetko pre Vás našou fotodokumentáciou zdokumentujeme.
 • Máte v každom čase prehľad o tom, ako vyzerá Vaša prevádzka ihneď po návšteve nášho merchandisera.
 • Prostredníctvom našich merchandiserov dokážeme na zahraničných a domácich sieťach realizovať návrhy objednávok, prípadne vhodnými odporúčaniami merchandisera u nákupcu alebo u vedúceho prevádzky eliminovať chyby, ktoré pri automatickom objednávaní vykazuje auto-dispo.
 • Našim zákazníkom vieme prípadne doporučiť migráciu na externý obchodný tím, ktorý v dohodnutých frekvenciách navštevuje prevádzky sietí alebo nezávislého trhu. Viac v oddiele externé obchodné tímy.

REPORTING

Každý merchandiser a obchodný zástupca našej spoločnosti má špeciálny softwér pre mobilný telefón, ktorý umožňuje aktuálne zadávať zistené DATA na prevádzke a v reálnom čase odosielať na server.

Náš softvér umožuje zobrazenie dát v reálnom čase v grafickom výstupe na našom webovom portále. 

Máte neustále prístup k:

 • rozpisom Vašich MCHD
 • odoslaným reportom
 • grafickým výstupom
 • k štruktúre našej spoločnosti
 • k rozpočtom, ktoré vynakladáte na mchd servis
 • k listingom, s ktorými pracujeme
 • k fotografiám z prevádzok

Ďalšia funkcionalita nášho softvérového riešenia:

 • automatické odosielanie e-mailov vo zvolenej frekvencii (okamžité, denné, týždenné, mesačné)
 • automatické odosielanie sms správ

Okamžitý prístup k informáciám cez webové rozhranie

Sledované údaje sú ihneď prístupné cez webové rozhranie v požadovanej forme

Ak uvažujete o vhodnom koncepte merchandisingu pre Vašu spoločnosť, môžete sa s nami poradiť, navrhneme Vám vhodný výber sietí a prevádzok na servis.

Navrhneme Vám správnu frekvenciu návštev, povieme Vám čo potrebujete k odštartovaniu takéhoto projektu.

Zapezpečíme, aby sa všetky dôležité informácie od tímu merchandiserov dostali v reálnom čase k vám.

 

Pre vašu spoločnosť zabezpečíme kvalitné, odborné a správne vystavenie tovaru, ktoré zaručí úspech – nákup - u spotrebiteľa. Nesprávne či nedbalé vystavenie dokáže spôsobiť nezáujem zákazníka i v prípade najkvalitnejších produktov.

Poslať cenovú ponuku

Merchandising POS materiálov

Zabezpečíme prebratie, skladovanie, rozvoz a stiahnutie POS materiálu a tovaru na akcie (krátkodobé, dlhodobé), evidenciu materiálu, logistiku materiálu, vedenie administratívy, fotodokumentáciu umiestnenia a priebežnú následnú aplikáciu POS materiálu.

CRM (WFA) riešenie

Moderné softvérové riešenie – CRM (WFA) TRADE RADAR pre terénnych pracovníkov na smartfónoch a tabletoch.
Mobilná aplikácia umožňuje:

 • Vytváranie objednávok
 • Výber distribútora alebo veľkoobchodu k objednávke
 • Sledovanie numerickej distribúcie
 • Distribúcia
 • Visibilita
 • Aktivácia
 • Sledovanie OOS
 • Cenový monitoring
 • Maloobchodné podiely
 • Zdokumentovanie druhotných umiestnení
 • Zdokumentovanie aktivít
 • Formulárové projekty
 • Úlohy
 • Karta zákazníka
 • Plánovanie cieľov
 • Zobrazovanie akcíí, napr. leták, centrálne druhotky, cenové akcie, novinky, výpredaj.
 • Vytváranie a plánovanie trás.
 • História objednávok, distribúcie, a všetkých vložených údajov

Nadstavbová mobilná aplikácia zabezpečí:

 • Kontrolnú činnosť
 • Zobrazenie histórie návštev všetkých terénnych pracovníkov vrátane fotografií
 • Zobrazenie naplánovaných trás
 • Zobrazenie navštívených zákazníkov a porovnanie s plánovanou trasou

Administrácia a výstupy sú dostupné na webovom portáli on-line
Manažment listingov
Výstupy zo všetkých reportov (BI)
Automatické odosielanie objednávok na centrálu, do veľkoobchodu alebo skladu (FTP pristupy)

Poslať cenovú ponuku

Retail audit

Každý audítor, merchandiser, obchodný zástupca či regionálny manažér našej spoločnosti má špeciálny softwér TRADE RADAR pre mobilné zariadenie, ktorý umožňuje aktuálne zadávať zistené DATA na prevádzke a v reálnom čase odosielať na server.

Náš TRADE RADAR nám umožuje zobrazenie dát v reálnom čase v grafickom výstupe na našom webovom portále.

A Vy, práve preto máte neustále prístup k:

 • rozpisom Vašich MCHD
 • odoslaným reportom
 • grafickým výstupom
 • k štruktúre našej spoločnosti
 • k rozpočtom, ktoré vynakladáte na mchd servis
 • k listingom, s ktorými pracujeme
 • k fotografiám z prevádzok

 

Ďalšia funkcionalita nášho CRM riešenia:

 • automatické odosielanie e-mailov vo zvolenej frekvencii (okamžité, denné, týždenné, mesačné)
  automatické odosielanie sms správ
 • GPS loklizácia
 • trasovanie
 • a mnoho iného….

 

Okamžite získavate akékoľvek informácie  z celej SR a ČR!

A čo presne?

 • Efektivita merchandisingu
 • Vypredanosť tovaru (Out of stock)
 • Cenový prieskum vlastných a konkurenčných výrobkov
 • Umiestnenie POS materiálov
 • Fotodokumentácia centrálanych a lokálnych druhotných umiestnení
 • Zdokumentovanie začiatku promo akcie
 • Prebiehajúce akcie konkurencie
 • Aktivity konkurencie, napr. druhotné umiestnenia, akčné ceny…
 • Facingy – podiely na trhu
 • Kontrola a dokumentácia záručnej doby výrobkov
 • Kontrola povinného listingu
 • Fotodokumentácia regálov
 • Fotodokumentácia a administratívne spracovanie vratiek

Sledované údaje sú ihneď prístupné cez webové rozhranie v požadovanej forme.

Ak uvažujete o vhodnom koncepte merchandisingu pre Vašu spoločnosť, môžete sa s nami poradiť, navrhneme Vám vhodný výber sietí a prevádzok na servis.

Navrhneme Vám správnu frekvenciu návštev, povieme Vám čo potrebujete k odštartovaniu takéhoto projektu.

Zabezpečíme, aby sa všetky dôležité informácie od tímu merchandiserov dostali v reálnom čase k vám.

Poslať cenovú ponuku

Vratky

Náš tím školených merchandiserov zabezbečí stiahnutie požadovaného tovaru z predajne ako aj jeho dôkladnú a bezpečnú pripravu na odvoz. Kvalitu práce je možné sledovať on-line prostredníctvom fotoreportingu na našom web portále, alebo prostredníctvom aplikácie.

Vratky a ich kvalitné spracovanie garantujeme.

Vratka je sledovaná od jej prípravy až po jej stiahnutie logistickou spoločnosťou alebo nami do nášho skladu.

Monitoring na maloobchode

Pravidelná alebo jednorázová služba reportingu na vybraných predajných miestach v Českej a Slovenskej republike.

Do niekoľkých dní od zadania podkladov vám zmapujeme predajne ako gastro, retailové predajne, čerpacie stanice, alebo iné predajné miesta.

Pri tomto type spolupráce je možnosť zaznamenávať nasledovné typy reportingu:

 • Numerická distribúcia
 • Cenový prieskum vlastných a konkurenčných výrobkov
 • Umiestnenie POS materiálov
 • Fotodokumentácia centrálanych a lokálnych druhotných umiestnení
 • Zdokumentovanie začiatku promo akcie
 • Prebiehajúce akcie konkurencie
 • Aktivity konkurencie, napr. druhotné umiestnenia, akčné ceny…
 • Facingy – podiely na trhu
 • Kontrola a dokumentácia záručnej doby výrobkov
 • Kontrola povinného listingu
 • Fotodokumentácia regálov

Zákazník má možnosť on-line sledovať pokrok pri výkone prieskumu na našom webovom portále vrátane presného začiatku návštevy a zobrazenia návštevy na mape podľa reálne zaznamenaných súradníc GPS.

CRM (WFA) softwarova řešení

Moderní softwarové řešení – CRM TRADE RADAR na smartphonech nebo tabletech.
Mobilní aplikace umožňuje:

 • Vytváření objednávek
 • Výběr distributora nebo velkoobchodu k objednávce
 • Sledování numerické distribuce
 • Distribuce
 • Visibilita
 • Aktivace
 • Sledování OOS
 • Cenový monitoring
 • Maloobchodní podíly
 • Zdokumentování druhotných umístění
 • Zdokumentování aktivit
 • Formulářové projekty
 • Úkoly
 • Karta zákazníka
 • Plánování cílů
 • Zobrazování akcí, např. leták, centrální druhotky, cenové akce, novinky, výprodej
 • Vytváření a plánování tras
 • Historie objednávek, distribuce a všech vložených údajů

Manažerská mobilní aplikace umožňuje:

 • Kontrolní činnost
 • Zobrazení historie návštěv včetně fotografií
 • Zobrazení naplánovaných tras
 • Zobrazení navštívených zákazníků a porovnání s plánovanou trasou

Administrace a výstupy jsou dostupné na webovém portálu

Management listingů
Výstupy ze všech reportů
Automatické odesílání objednávek na centrálu nebo do velkoobchodu, skladu

Poslať cenovú ponuku

CRM (WFA) Software

Modern software solution on smartphones and tablets
Mobile application (APP) allows:

 • Creating product orders
 • Choosing distributor or warehouse to make order
 • Tracking numeric distribution
 • Distribution
 • Visibility
 • Activation
 • Monitoring Out-of-Stock
 • Price monitoring
 • Following retail shares
 • Document secondary placements
 • Document activities
 • Project forms
 • Assignments
 • Customer cards
 • Planning the goals
 • Displaying actions, e.g. leaflet, central secondaries, price promotions, novelties, sales
 • Creating and planning routes
 • Browse history of product orders, distribution and all uploaded data

Executive mobile application (APP) allows:

 • Audit
 • Displaying history of visits including photos and localisation
 • Displaying planned routes
 • Displaying list of visited customers compared with planned routes

 

Administration and outputs are available on-line

 

Management of listing

Outputs from all reports (BI)

Automatic delivery of product orders to head office, reseller, warehouse

We will be very happy to present additional functions of TRADE RADAR (CRM, WFA) software solution.

 

radar

We are developing the software solutions (in special terminology referenced as SFA – Sales Force Automation) for number of year, and we are still adding new functions depending on the current needs of our customers.

Our customers are operating in many different work fields in central Europe, e.g. FMCG, consumer articles or pharmaceutics, which they supply to many diverse store chains: traditional market, modern market, gastro stores, apothecaries, vet ambulances, late-night stores or small private stores.

The main goal of our mobile solution is to add an effectivity to work system, eliminate paper work and give the fiting tool for more effective planning of visits and for obtaining selected information, that are needed – and all this received from our system right on the spot, where the impact is made.

You will gain control not just over the sales force, but over the whole market situation and over the general operations. Gain fast and accurate market information, e.g. numeric distribution, activities of competition, price growth or market share growth.

System improves and simplifies product ordering. It provides on time and accurate delivery into the stores.

SPÄŤ

POTREBUJEME ŤA DO NÁŠHO TÍMU

Sme radi, keď pre nás pracujú skvelí ľudia

KARIÉRA

Kariéra

Hľadáme komunikatívnych a zodpovedných spolupracovníkov na pozíciu merchandiser.

Vašou úlohou bude doplňovanie tovaru na zverených predajniach, kontrola záruk, rotácia tovaru, kontrola cenoviek. Vedenie potrebnej administratívy s využitím moderného softvérového riešenia pre mobilných pracovníkov na smartfóne.

Pozícia je vhodná pre záujemcov z regiónu: Česká republika, Slovenská republika.

Hľadáme dynamické a komunikatívne osobnosti pre supervising merchandiserov vo zverenom regióne.

Kontrola, zaškoľovanie a vedenie tímu merchandiserov podľa interných smerníc, komunikácia so zákazníkmi, riešenie operatívy a vedenie potrebnej administratívy s využitím moderného softvérového riešenia pre mobilných pracovníkov na smartfóne.

Poskytnutie firemného automobilu a smartfónu výhradne na pracovné účely.

Pozícia je vhodná pre záujemcov z regiónu: Česká republika, Slovenská republika.

Záujemcovia prosím vyplňte nasledujúci dotazník, vhodných kandidátov budeme kontaktovať.


SPÄŤ

Kontaktujte násS.B.C. Slovensko, s.r.o.
Pribinova 20 
811 09 Bratislava
 

Tel.: +421 264 363 768 
Mobil: +421 903 482 052 
E-mail: info@sbc.sk

IČO: 36482994 
IČ DPH: SK2020020530

Pozrieť na GOOGLE MAPS

S.B.C. ČR, spol. s r.o.
Na Pankraci 1724/129,  
Nusle 140 00, Praha 4 

Tel.: +420 284 810 195 
Mobil: +420 733 781 953 
E-mail: info@sbc.cz

IČO: 27244105 
IČ DPH: CZ27244105

Pozrieť na GOOGLE MAPS

The right product in the right place

Well displayed goods we sell better

Warning: include(sections/.php): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/sbc.sk/www/wp-content/themes/sbc/index.php on line 36 Warning: include(sections/.php): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/sbc.sk/www/wp-content/themes/sbc/index.php on line 36 Warning: include(): Failed opening 'sections/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /DISK2/WWW/sbc.sk/www/wp-content/themes/sbc/index.php on line 36