SPRÁVNY TOVAR
NA SPRÁVNOM MIESTE

DOBRE VYSTAVENÝ TOVAR SA PREDÁ VŽDY LEPŠIE

SPOZNAJTE NAŠU SPOLOČNOSŤ

NAŠI ĽUDIA SU TU PRE VÁS A VŽDY VÁM OCHOTNE POMÔŽEME.

SPOZNAJTE NÁS

O nás

Merchandisingu a ostatným sales promotion aktivitám sa intenzívne venujeme už 17 rokov. Radi pracujeme! Všetky nové spolupráce a nové projekty pre našich dlhodobých klientov sú pre nás výzvou. Teší nás, keď s našou podporou dosahujú naši klienti svoje ambíciózne ciele v predaji svojich produktov.

Kvalitná a odborná práca je zárukou úspechu a spoľahlivosti
Náš tím
S.B.C. Slovensko, s.r.o.
POZRIEŤ ČLENOV
Náš tím
S.B.C. ČR spol. s r.o.
POZRIEŤ ČLENOV

Náš tím S.B.C. Slovensko, s.r.o.

Náš tím S.B.C. ČR spol. s r.o.

Ing. Zuzana Michalovová prokurista
Slavomíra Rojíková regionálny manažér - juh
Soňa Jerglová regionálny manažér - západ
Mgr. Andrea Stašová regionálny manažér - sever
Silvia Bargerová regionálny manažér - východ
Mgr. Marek Michalov riaditeľ
Peter Pagáč key account manažér
Lenka Klofandová field manažér
Lenka Klofandová field manažér
Jitka Nováková regionálny manažér
Renáta Kocourková regionálny manažér
Mgr. Marek Michalov riaditeľ
Ing. Zuzana Michalovová prokurista
Marcela Kotlářová regionálný manažér
Martina Pešková regionálny manažér
Peter Pagáč key account manažér
SPÄŤ

STAROSTLIVO A
S NASADENÍM

DOBRE ODVEDENÁ PRÁCA JE PRE NÁS MOTIVÁCIOU.

NAŠE SLUŽBY

Merchandising

Ponúkame Vám profesionálne vyškolený tím 1290 merchandiserov vedený a kontrolovaný odbornými manažérmi.

Naše projekty majú on-line reporting (trade RADAR), podporu vo všetkých úrovniach riadenia a exekutívy, a tak majú naši merchandisingoví partneri aktuálny prehľad o statuse projektov.

Iste viete, že ak chýba Váš tovar v stojanoch a regáloch na predajniach, nikto si ho nekúpi, a horšia alternatíva je, že si ho kúpia od Vašej konkurencie.

Zabezpečíme pre Vašu spoločnosť, že

 • SPRÁVNY TOVAR – Váš tovar
 • je na SPRÁVNOM MIESTE
 • v SPRÁVNOM ČASE
 • a za SPRÁVNU CENU

VAŠE PRIESTORY SÚ PO NAŠOM SERVISE PLNÉ

Dobre vystavený tovar sa predá lepšie, zle vystavený tovar stráca zákazníka

 • zabezpečíme dopĺňanie Vašich výrobkov podľa dohodnutého harmonogramu – tourplánu našimi skúsenými merchandisermi
 • dohliadneme na dostatočný facing, viditeľnosť a čistotu Vašich výrobkov
 • skontrolujeme správnosť cenoviek
 • umiestnime POS materiály
 • navrhneme alebo zrealizujeme objednávku
 • poskytneme Vám tím profesionálnych merchandiserov na území celého Slovenska a Českej republiky
 • merchandising poskytujeme na všetkých zahraničných reťazcoch, domácich sieťach a na nezávislom trhu
 • zabezpečíme merchandisingový servis pravidelne počas roka alebo sezónne
 • u príslušného vedúceho uličky alebo prevádzky navrhneme doobjednávku chýbajúceho tovaru
 • Upozorníme personál prevádzky na práve prebiehajúce kampane a s tým súvisiace sprievodné akcie a vystavenie tovaru tomu prispôsobíme
 • Následne všetko pre Vás našou fotodokumentáciou zdokumentujeme.
 • Máte v každom čase prehľad o tom, ako vyzerá Vaša prevádzka ihneď po návšteve nášho merchandisera.
 • Prostredníctvom našich merchandiserov dokážeme na zahraničných a domácich sieťach realizovať návrhy objednávok, prípadne vhodnými odporúčaniami merchandisera u nákupcu alebo u vedúceho prevádzky eliminovať chyby, ktoré pri automatickom objednávaní vykazuje auto-dispo.
 • Našim zákazníkom vieme prípadne doporučiť migráciu na externý obchodný tím, ktorý v dohodnutých frekvenciách navštevuje prevádzky sietí alebo nezávislého trhu. Viac v oddiele externé obchodné tímy.

REPORTING

Každý merchandiser a obchodný zástupca našej spoločnosti má špeciálny softwér pre mobilný telefón, ktorý umožňuje aktuálne zadávať zistené DATA na prevádzke a v reálnom čase odosielať na server.

Náš softvér umožuje zobrazenie dát v reálnom čase v grafickom výstupe na našom webovom portále. 

Máte neustále prístup k:

 • rozpisom Vašich MCHD
 • odoslaným reportom
 • grafickým výstupom
 • k štruktúre našej spoločnosti
 • k rozpočtom, ktoré vynakladáte na mchd servis
 • k listingom, s ktorými pracujeme
 • k fotografiám z prevádzok

Ďalšia funkcionalita nášho softvérového riešenia:

 • automatické odosielanie e-mailov vo zvolenej frekvencii (okamžité, denné, týždenné, mesačné)
 • automatické odosielanie sms správ

Okamžitý prístup k informáciám cez webové rozhranie

Sledované údaje sú ihneď prístupné cez webové rozhranie v požadovanej forme

Ak uvažujete o vhodnom koncepte merchandisingu pre Vašu spoločnosť, môžete sa s nami poradiť, navrhneme Vám vhodný výber sietí a prevádzok na servis.

Navrhneme Vám správnu frekvenciu návštev, povieme Vám čo potrebujete k odštartovaniu takéhoto projektu.

Zapezpečíme, aby sa všetky dôležité informácie od tímu merchandiserov dostali v reálnom čase k vám.

 

Pre vašu spoločnosť zabezpečíme kvalitné, odborné a správne vystavenie tovaru, ktoré zaručí úspech – nákup - u spotrebiteľa. Nesprávne či nedbalé vystavenie dokáže spôsobiť nezáujem zákazníka i v prípade najkvalitnejších produktov.

Poslať cenovú ponuku

Ochutnávky a prezentácie

Buďte o krok vpred a preniknite priamo k spotrebiteľovi!
Ponúkame Vám profesionálne vyškolený tím promotériek vedený a kontrolovaný odbornými manažérmi.

Zabezpečíme sales promotion formou ochutnávok a prezentácií na všetkých predajniach v Českej a Slovenskej republike. Nechajte zákazníka spoznať vaše výrobky priamo na predajnej ploche. Osobná skúsenosť je najlepšia forma prezentácie výrobku.

Poslať cenovú ponuku

Merchandising POS materiálov

Zabezpečíme prebratie, skladovanie, rozvoz a stiahnutie POS materiálu a tovaru na akcie (krátkodobé, dlhodobé), evidenciu materiálu, logistiku materiálu, vedenie administratívy, fotodokumentáciu umiestnenia a priebežnú následnú aplikáciu POS materiálu.

Externý obchodný tím

Prostredníctvom našich ochodných zástupcov pokrývame moderný aj tradičný trh v Českej a Slovenskej republike.

Obchodní zástupcovia vytvárajú objednávky, a reportujú požadované informácie. Pri práci využívajú smartfón alebo tablet so softvérom pre obchodných zástupcov, kde zaznačujú objednávky, ktoré sa môžu hneď po zadaní odoslať emailom na centrálu alebo na veľkoobchod. Obchodní zástupcovia majú pravidelné mítingy, na ktorých je možnosť prezentovať novinky sortimentu, alebo chystané marketingové akcie. Pri tomto type spolupráce je možnosť zaznamenávať nasledovné typy reportingu:

 • Numerická distribúcia
 • Cenový prieskum vlastných a konkurenčných výrobkov
 • Umiestnenie POS materiálov
 • Fotodokumentácia centrálanych a lokálnych druhotných umiestnení
 • Zdokumentovanie začiatku promo akcie
 • Prebiehajúce akcie konkurencie
 • Aktivity konkurencie, napr. druhotné umiestnenia, akčné ceny…
 • Facingy – podiely na trhu
 • Kontrola a dokumentácia záručnej doby výrobkov
 • Kontrola povinného listingu
 • Fotodokumentácia regálov
 • Fotodokumentácia a administratívne spracovanie vratiek
 • Reklamačný servis

Zákazník má možnosť on-line sledovať výkon obchodných návštev na našom webovom portále vrátane presného začiatku návštevy a zobrazenia návštevy na mape podľa reálne zaznamenaných súradníc GPS.

Poslať cenovú ponuku

CRM riešenie pre OZ

Moderné softvérové riešenie – CRM trade RADAR pre obchodných zástupcov na smartfónoch alebo tabletoch.
Mobilná aplikácia pre obchodných zástupcov umožňuje:

 • Vytváranie objednávok
 • Výber distribútora alebo veľkoobchodu k objednávke
 • Sledovanie numerickej distribúcie
 • Distribúcia
 • Visibilita
 • Aktivácia
 • Sledovanie OOS
 • Cenový monitoring
 • Maloobchodné podiely
 • Zdokumentovanie druhotných umiestnení
 • Zdokumentovanie aktivít
 • Formulárové projekty
 • Úlohy
 • Karta zákazníka
 • Plánovanie cieľov
 • Zobrazovanie akcíí, napr. leták, centrálne druhotky, cenové akcie, novinky, výpredaj.
 • Vytváranie a plánovanie trás.
 • História objednávok, distribúcie, a všetkých vložených údajov

Manažérska mobilná aplikácia ešte umožňuje:

 • Kontrolnú činnosť
 • Zobrazenie histórie z obchodných návštev všetkých obchodných zástupcov vrátane fotografií
 • Zobrazenie naplánovaných trás
 • Zobrazenie navštívených zákazníkov a porovnanie s plánovanou trasou

Administrácia a výstupy sú dostupné na webovom portále.

Manažment listingov
Výstupy zo všetkých reportov
Automatické odosielanie objednávok na centrálu alebo veľkoobchodu.

Poslať cenovú ponuku

Retail audit

Každý audítor, merchandiser, obchodný zástupca či regionálny manažér našej spoločnosti má špeciálny softwér TRADE RADAR pre mobilné zariadenie, ktorý umožňuje aktuálne zadávať zistené DATA na prevádzke a v reálnom čase odosielať na server.

Náš TRADE RADAR nám umožuje zobrazenie dát v reálnom čase v grafickom výstupe na našom webovom portále.

A Vy, práve preto máte neustále prístup k:

 • rozpisom Vašich MCHD
 • odoslaným reportom
 • grafickým výstupom
 • k štruktúre našej spoločnosti
 • k rozpočtom, ktoré vynakladáte na mchd servis
 • k listingom, s ktorými pracujeme
 • k fotografiám z prevádzok

 

Ďalšia funkcionalita nášho CRM riešenia:

 • automatické odosielanie e-mailov vo zvolenej frekvencii (okamžité, denné, týždenné, mesačné)
  automatické odosielanie sms správ
 • GPS loklizácia
 • trasovanie
 • a mnoho iného….

 

Okamžite získavate akékoľvek informácie  z celej SR a ČR!

A čo presne?

 • Efektivita merchandisingu
 • Vypredanosť tovaru (Out of stock)
 • Cenový prieskum vlastných a konkurenčných výrobkov
 • Umiestnenie POS materiálov
 • Fotodokumentácia centrálanych a lokálnych druhotných umiestnení
 • Zdokumentovanie začiatku promo akcie
 • Prebiehajúce akcie konkurencie
 • Aktivity konkurencie, napr. druhotné umiestnenia, akčné ceny…
 • Facingy – podiely na trhu
 • Kontrola a dokumentácia záručnej doby výrobkov
 • Kontrola povinného listingu
 • Fotodokumentácia regálov
 • Fotodokumentácia a administratívne spracovanie vratiek

Sledované údaje sú ihneď prístupné cez webové rozhranie v požadovanej forme.

Ak uvažujete o vhodnom koncepte merchandisingu pre Vašu spoločnosť, môžete sa s nami poradiť, navrhneme Vám vhodný výber sietí a prevádzok na servis.

Navrhneme Vám správnu frekvenciu návštev, povieme Vám čo potrebujete k odštartovaniu takéhoto projektu.

Zabezpečíme, aby sa všetky dôležité informácie od tímu merchandiserov dostali v reálnom čase k vám.

Poslať cenovú ponuku

Vratky

Náš tím školených merchandiserov zabezbečí stiahnutie požadovaného tovaru z predajne ako aj jeho dôkladnú a bezpečnú pripravu na odvoz. Kvalitu práce je možné sledovať on-line prostredníctvom fotoreportingu na našom web portále, alebo prostredníctvom aplikácie.

Vratky a ich kvalitné spracovanie garantujeme.

Vratka je sledovaná od jej prípravy až po jej stiahnutie logistickou spoločnosťou alebo nami do nášho skladu.

Monitoring na maloobchode

Pravidelná alebo jednorázová služba reportingu na vybraných predajných miestach v Českej a Slovenskej republike.

Do niekoľkých dní od zadania podkladov vám zmapujeme predajne ako gastro, retailové predajne, čerpacie stanice, alebo iné predajné miesta.

Pri tomto type spolupráce je možnosť zaznamenávať nasledovné typy reportingu:

 • Numerická distribúcia
 • Cenový prieskum vlastných a konkurenčných výrobkov
 • Umiestnenie POS materiálov
 • Fotodokumentácia centrálanych a lokálnych druhotných umiestnení
 • Zdokumentovanie začiatku promo akcie
 • Prebiehajúce akcie konkurencie
 • Aktivity konkurencie, napr. druhotné umiestnenia, akčné ceny…
 • Facingy – podiely na trhu
 • Kontrola a dokumentácia záručnej doby výrobkov
 • Kontrola povinného listingu
 • Fotodokumentácia regálov

Zákazník má možnosť on-line sledovať pokrok pri výkone prieskumu na našom webovom portále vrátane presného začiatku návštevy a zobrazenia návštevy na mape podľa reálne zaznamenaných súradníc GPS.

SPÄŤ

REFERENCIE OD NAŠICH KLIENTOV

TEŠÍ NÁS, KEĎ STE SPOKOJNÝ.

NAŠE REFERENCIE

Referencie

Miloš Pikna Wholesale manager

„Od začiatku je spolupráca so spoločnosťou SBC na vysokej profesionálnej úrovni a aj v prípade takýchto náročných projektov prebieha nad očakávania veľmi úspešne. Od začiatku boli a naďalej sú dodržiavané termíny a pokyny, ktoré boli nastavené a operatívne sa vedela spoločnosť prispôsobiť aj náročným špecifickým úlohám ako je montáž kovových stojanov. Oceňujem aj prozákaznícky orientovaný prístup pri vzniknutých neočakávaných situáciách zo strany spoločnosti.“

Ing. Daniela Kaľuhová Sales manger

Spolupráce s agenturou S.B.C. je pro naši společnost velmi úspěšná. Výběr agentury a spolupráce s nimi se nám osvědčila víc než jsme očekávali. Kromě nadstandardních výsledků agentury stejně tak I z hlediska finančního. Agentura má výborně přepracovaný system kontroly a řízení merchandiserů přes regionální manažeři, kteří zodpovídají za celý svůj region, stejně tak I velmi přehledný system docházky merchandiserů, reporting a jiné dokumentace. Agentura reaguje na požadavky vždy rychle a efektivně se snahou o nalezení nejlepčích možných řešení. Navíc se nám s nimi dobře spolupracuje I po lidské stránce.

Roman Záležák Key account manager

Na základe dlhoročných a veľmi dobrých skúseností so spoluprácou so spoločnosťou S.B.C. Slovensko, s.r.o., doporučujeme túto spoločnosť ako dodávateľa služieb v oblasti merchandising – starostlivosti o vyloženie a servis tovaru na obchodných prevádzkach. Služby a servis poskytovaný spol. S.B.C. sa vyznačuje profesionalitou, zodpovedným prístupom k zadaným požiadavkám a aktívnymi riešeniami pri vzniknutých problémoch.

Katarína Korcová

S agentúrou SBC spolupracujeme už 12 rokov. Už to je dôkazom spokojnosti so službami, ktoré poskytujeme. Komunikácia s regionálymi managermi ohľadom špeciálnych požiadaviek na servis je veľmi dobra. Agentúra neustále pracuje na vylepšovaní doplnkových služieb – v zmysle modernizácie, operatívnosti zabezpečenia akýchkoľvek technických informácií zo servisovaných sietí.

Ing. Milan Babic Oddelenie predaja SK

So spoločnosťou S.B.C. aktívne spolupracujeme od roku 2006. Priebeh tejto spolupráce hodnotíme veľmi pozitívne. V rámci poskytovaných služieb využívame realizáciu merchandising, a to predovšetkým na predajniach zahraničných reťazcov. Nie sú však výnimkou taktiež predajne našich lokálnych predajcov. V rámci realizácie sezónneho merchandisingu aktívne využívame možnosť umiestňovania POS materiálov prostredníctvom S.B.C. . S.B.C. aj v tomto prípade potvrdzuje svoju vysokú úroveň profesionálneho prístupu.

Ing. Monika Hudcovičová Obchodná manažérka

S agentúrou S.B.C., s.r.o. spolupracujeme od roku 2014, na základe spokojnosti so službami, ktoré ponúka. Naša spokojnosť so spoluprácou sa odvíja od seriózneho prístupu ich regionálnych manažérov, veľmi dobrej komunikácie a flexibilného prístupu k našim požiadavkam. Agentúre záleží na neustálom zvyšovaní štandardu poskytovaných služieb, čoho sú dôkazom kvalitné výstupové data zo sevisovaných sietí.

Silvia Turan Majiteľka

Spoločnosť S.B.C. Slovensko nám nastavila visual merchandising predajne v poslednom kvartáli minulého roka. S výkonom a prínosom sme nadmieru spokojní, pretože naši zákazníci sa začali v predajni cítiť lepšie a výrazne nám dorástol obrat u srotimentu „upper class”.

SPÄŤ

CHCEŠ PATRIŤ DO NÁŠHO TÍMU?

Sme radi, keď pre nás pracujú skvelí ľudia

KARIÉRA

Kariéra

Hľadáme komunikatívnych a zodpovedných spolupracovníkov na pozíciu merchandiser.

Vašou úlohou bude doplňovanie tovaru na zverených predajniach, kontrola záruk, rotácia tovaru, kontrola cenoviek. Vedenie potrebnej administratívy s využitím moderného softvérového riešenia pre mobilných pracovníkov na smartfóne.

Pozícia je vhodná pre záujemcov z regiónu: Česká republika, Slovenská republika.

Hľadáme komunikatívne, zodpovedné spolupracovníčky/kov na pozíciu promotér/promotérka.

Vašou úlohou bude prezentácia produktov na vybraných predajniach.
Pozícia je vhodná pre záujemcov z regiónu: Česká republika, Slovenská republika.

Hľadáme dynamické a komunikatívne osobnosti pre supervising merchandiserov vo zverenom regióne.

Kontrola, zaškoľovanie a vedenie tímu merchandiserov podľa interných smerníc, komunikácia so zákazníkmi, riešenie operatívy a vedenie potrebnej administratívy s využitím moderného softvérového riešenia pre mobilných pracovníkov na smartfóne.

Poskytnutie firemného automobilu a smartfónu výhradne na pracovné účely.

Pozícia je vhodná pre záujemcov z regiónu: Česká republika, Slovenská republika.

Záujemcovia prosím vyplňte nasledujúci dotazník, vhodných kandidátov budeme kontaktovať.


SPÄŤ

Kontaktujte násS.B.C. Slovensko, s.r.o.
Pribinova 20 
811 09 Bratislava
 

Tel.: +421 264 363 768 
Mobil: +421 903 482 052 
E-mail: info@sbc.sk

IČO: 36482994 
IČ DPH: SK2020020530

Pozrieť na GOOGLE MAPS

S.B.C. ČR, spol. s r.o.
Domažlická 1256/1 
130 00 Praha 3 

Tel.: +420 284 810 195 
Mobil: +420 733 781 953 
E-mail: info@sbc.cz

IČO: 27244105 
IČ DPH: CZ27244105

Pozrieť na GOOGLE MAPS